PITTWENTE is opgericht in 2008 vanuit de overtuiging dat hulpverlening daadkrachtiger, persoonlijker en effectiever kon.

Vanaf 1 januari 2016 maakt PITTWENTE deel uit van de ARBE groep.
Op dit moment is de nieuwe website in ontwikkeling.

PITTWENTE staat voor:

Missie en visie

PITTWENTE werkt vanuit het principe wonen en werken in balans. Alleen dan kan PITTWENTE de cliënt een stevige basis voor de toekomst geven. Doel van de hulpverlening is deelname aan de maatschappij en een passende baan. PITTWENTE kijkt altijd naar het totaalbeeld. Wij richten ons op het woon én werkgebied van de cliënt. PITTWENTE werkt vanuit de overtuiging dat een solide thuisbasis voorwaarde is om de stap naar een passende werkplek langdurig en succesvol te maken.