Wat zijn de kosten?

Op dit moment zijn er nog drie manieren waarop onze begeleiding betaald kan worden.

Je bent in bezit van een geldig gemeentelijke zorgtoewijzing (zelfstandig leven 1 of 2, of maatschappelijke deelname 1 of 2):
Wij declareren onze begeleidingskosten per 4 weken bij de gemeente waar je woonachtig bent.

Je bent in bezit van een WLZ indicatie:
Deze kosten worden 4 wekelijks gedeclareerd bij het Menzis Zorgkantoor.

Je bent in bezit van een Persoons Gebonden Budget (PGB):
Elke periode dien jij onze begeleidingskosten te verantwoorden bij het SVB. Het SVB betaalt ons dan de begeleidingskosten.

Let goed op: Voor iedereen die zorg ontvangt wordt een eigen bijdrage gevraagd die afhankelijk is van je inkomen. Deze wordt geïncasseerd per 4 weken door het CAK.

Aanvullende diensten
PITTwente biedt alleen WLZ-zorg en geen aanvullende diensten.

Contact

PITTwente
is onderdeel van de
ARBE groep

 

(074) 291 77 30

info@pittwente.nl / info@arbe.nl

>> Psychiatrie
Download hier onze app

ARBE
Wachtlijst
Op dit moment is er geen wachtlijst.