Missie
Veel mensen ondervinden in het dagelijkse leven hinder van psychiatrische klachten en/of verstandelijke beperkingen. PITTwente biedt deze mensen laagdrempelige zorg, gericht op haalbaar herstel en participatie in de samenleving. Daar elke zorgvraag anders is, bieden wij vraaggerichte oplossingen en een persoonlijke benadering. Door onze brede psychiatrische kennis en ervaring en platte organisatiestructuur kunnen wij de klant daadkrachtig, pragmatisch en outreachend begeleiden op een wijze die het beste bij zijn of haar specifieke behoeften past.

Visie
Ook in de toekomst zal PITTwente een stabiele zorginstelling zijn, die hulpverlening biedt voor cliënten met een psychiatrische beperking en/of verstandelijke beperking. Wij zijn een organisatie die creatief, snel en daadkrachtig kan inspelen op individuele zorgvragen en veranderingen in de zorgmarkt. Om dit te bewerkstelligen wordt er gekeken naar mogelijke aanpassingen van het takenpakket passende bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Contact

PITTwente
is onderdeel van de
ARBE groep

 

Maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.

 

(074) 291 77 30

info@pittwente.nl / info@arbe.nl

>> Psychiatrie
Download hier onze app

ARBE
Wachtlijst
Op dit moment is er geen wachtlijst.