Hulpverlening

PITTwente biedt begeleiding aan personen die zijn vastgelopen op de primaire levensgebieden (wonen, financiën, dagbesteding). Daarbij vullen wij deze levensgebieden aan met het sociaal netwerk. Wij hebben ruim ervaring in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Wij bieden binnen de Langdurige zorg ambulante begeleiding (MPT, modulair pakket thuis) en dagbesteding.

Regelmatig hebben cliënten weinig tot geen regie over hun eigen leven. Cliënten kunnen regelmatig niet komen tot keuzes of acties om hun eigen levenssituatie te veranderen, maken verkeerde keuzes en/of overzien de gevolgen van hun eigen handelen niet, waardoor ze in de problemen komen. Cliënten zijn niet altijd goed in staat om de meer formele/zakelijke contacten in hun leven te onderhouden en/of afspraken daarmee na te komen.

Kenmerken van de cliënt:

  • De cliënt heeft hulp nodig op één of meerdere levensgebieden.
  • De cliënt heeft beperking(en) op het gebied van sociale redzaamheid, psychisch functioneren, problemen met concentratie, geheugen en oriëntatie en/of vertoont matig tot zwaar probleemgedrag.
  • Er is sprake van een psychiatrische beperking en/of een verstandelijke beperking of een andere aandoening zoals bijvoorbeeld NAH (niet aangeboren hersenletsel).
  • Er is sprake van meervoudige problematiek op het gebied van huisvesting, financiën en dagbesteding.
  • Cliënt woont zelfstandig of bij ouders/verzorgers.

Begeleiding (inhoudelijk)
De begeleiding is gericht op het op orde brengen van de primaire levensgebieden. Kenmerkend voor het vormgeven van de begeleiding van PITTwente is positiviteit, vertrouwen en een gezonde nabijheid. De hulpverlener zoekt samen met de cliënt actief naar passende ondersteuning op basis van de indicatie / hulpvraag. De hulpverlener luistert naar de wensen van de cliënt en samen wordt bekeken wat goed is. De ondersteuning is gericht op bevordering en behoud van de zelfredzaamheid. Tevens wordt de cliënt ondersteunt bij beperkingen op het gebied van zelfregie in het dagelijks leven. Samen met de cliënt worden vaardigheden geoefend en wordt structuur en regie aangebracht in en over het eigen leven.

Centraal in de hulpverlening staat het contact met de cliënt; het opbouwen van een relatie en wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat de hulpverlener gericht is op het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen samen met de cliënt. Dit vraagt een snelle en directe manier van werken, creativiteit en soms onorthodoxe oplossingen. Cliënten komen veelal op het hoogtepunt van hun hulpvraag bij PITTwente binnen en hebben op dat moment behoefte aan praktische hulp. Bij de hulpverleners van PITTwente ligt hierin de uitdaging om de vraag achter de vraag te vinden en op een probleemoplossende wijze de eigen kracht van cliënten aan te boren. PITTwente helpt de praktische hulp te organiseren en bouwt tegelijkertijd vertrouwen op bij de cliënt, waar in het vervolg van het hulpverleningstraject op voortgebouwd kan worden. PITTwente gaat uit van een actieve, positieve benadering waarbij vooral gekeken wordt naar de mogelijkheden en minder naar de onmogelijkheden.

Cliënt aanmelden?
Wilt u een cliënt aanmelden? Vult u dan het contactformulier in of belt u naar ons kantoor.

Contact

PITTwente
is onderdeel van de
ARBE groep

 

Maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.

 

(074) 291 77 30

info@pittwente.nl / info@arbe.nl

>> Psychiatrie
Download hier onze app

ARBE
Wachtlijst
Op dit moment is er geen wachtlijst.